Đăng Tin

Những thủ tục về quê - thuê xe đi tỉnh 2021

Thuê xe đi tỉnh cần thủ tục gì? Nhiều anh chị hỏi về thủ tục đi tỉnh quá nên mình post lên đây cho mọi người tham khảo nhé: 𝟏. Đ𝐢 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐧𝐚̀𝐲 𝐪𝐮𝐚 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐚́𝐜 (𝐯𝐞̂̀ 𝐪𝐮𝐞̂):   - Giấy xác nhận của địa phương (cấp tỉnh)nơi…

Le Linh Travel Company Limited
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào